ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.86 KB
ประกาศเรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.4 KB
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492.21 KB