ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:23  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Around Town โดยใช้เทคนิค 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:20  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,17:15  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง​ ​เรื่อง​เศษส่วน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5​
ชื่ออาจารย์ : นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,15:35  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​5​ ชุด​โจทย์ปัญหาพาเพลิน
ชื่ออาจารย์ : นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,15:54  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ชื่ออาจารย์ : นางสมาพร มะหะหมัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,00:08  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..