ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การสร้างชิ้นงานนิทานด้วยการเขียนชุดคำสั่งจากโปรแกรม Scratch
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณภัทร เนคะมัชชะ /ครูผู้สอน นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,01:35   อ่าน 432 ครั้ง