บุคลากร หลักสูตร English for Child

Mrs.Sutinee Pennukul (K.3)

หัวหน้าบุคลากร หลักสูตร English for Child

นางเรขวัลค์ บุญฤทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

Miss Kimberly R. Larioza
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

Mrs. Leni C. Sagun
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

Miss Rhonna Mae Artucilla Remon

Lyra Angela Rabago (P. 1)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1