ภาพกิจกรรม
คนเก่งศาลามีชัย
1. เด็กชา่ยธนกฤต มุขโรจน์ ได้รับเกียรติบัตร คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด 
2. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ ยศกรธีรโชติกุล ได้รับเกียรติบัตร คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด 
เด็กหญิงภัทร์วรินทร์ ยศกรธีรโชติกุล รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กชายธนกฤต มุขโรจน์ รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทั้งสองคนด้วยนะครับ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,09:12   อ่าน 885 ครั้ง