ภาพกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้
           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือชั่วคราว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 นั้น 
          เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และสนับสนุนให้ลูกเสือเนตรนารีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ตามหลักและวิธีการลูกเสือจึงได้จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ขึ้น
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,18:23   อ่าน 1043 ครั้ง